Câu hỏi liên quan Auto like

Các câu hỏi Auto like..

Auto like thực ra là một ứng dụng

facebook

cho phép thực hiện lệnh chạy like một sttatus, ảnh hay video nào đó mà không cần đăng nhập vào fecabook qua một loại mã ủy quyền gọi là Token. Chỉ cần có mã token của người dùng bạn bạn có thực hiện quyền like. Vì thế Haylike là Trang web cộng đồng An toàn, miễn phí, giúp các người dùng có thể like tương tác với nhau và nhanh chóng, hiện giờ chúng tôi có cã Trăm ngàn người tin tưởng sử dụng dịch vụ Auto like này.

Các Vấn dề liên quan tới auto like