Báo lỗi hack like

Các khi sử dụng Auto like..

Token không hợp lệ. Token có dạng CAAAACZA .."Hoặc đã hết hạn ", . Hãy xem lại hương đẫn để thực hiện đúng.
Để sử dụng Auto like, auto bạn bè, auto cmt ... bạn phải đủ 18 TUỔI, Rồi hãy bật chế dộ Người theo dõi chọn tất cã mọi người (xem ảnh ở dưới)
Và các status , ảnh video để công khai hoặc mọi người
Nếu bạn gặp lỗi này có thể bạn đã điiền id like là 1 page nào đó. nếu không phải thì xin hãy liên hệ với chúng tôi, vì hệ thống kiểm tra nhiều lúc không chính xác
Để tránh spam , lạm dụng auto like . vì thế chúng tôi giới hạn thời gian lần kế tiếp trên mọi chức năng. Bạn phải chờ thơi gian để sử dung lượt kếp tiếp
Token của bạn hết hạn vui lòng lấy mã token mới để đang nhập
Lỗi này do bạn nhập sai hoặc không nhập khi hệ thống yêu cầu captcha. Trong 1 Số trường hợp hệ thống auto like cảm thấy bạn đang lạm dụng hay có hành vi robot thì like.v37.org sẽ yêu cầu bạn nhập mã cáp cha đơn giản
Trong tài khoản bạn thiếu emai hay số điện thoại, thì hãy vào facebook Thêm Email và số điện thoại của mình, rồi trở lại trang hack like để đăng nhập
1: + Để sử dụng Auto like ... bạn phải đủ 18 TUỔI, Rồi hãy bật chế dộ Người theo dõi chọn tất cã mọi người
2: Đối với trường hợp ảnh bìa và ảnh đại diện thì có thể bạn chưa bật công khai(Mọi người):Thông tin trên trang cá nhân công khai
+ Để bật bạn truy cập link sau :Thông tin cá nhân công khai . Và Chọn Mọi Người
3: Bạn Phải bật Bài ở chế độ mọi người ở link dưới đây Bật Chế độ mọi người . Xem hình ảnh ở dưới
+ Tài Khoản ảo là tài khoản ít bạn bè và có ít status hay mới lập
+Tài khoản thực có nhiều bạn bè và nhiều status

Điều đó có nghĩa chỉ cần bạn sử dụng 1 tài khoản ảo có đủ điều kiện bạn bè và bài đăng thì nó Haylike sẽ set cho bạn thành tài khoản thực và dùng đủ chức năng