Stt Tên Liên Hệ Zalo Chức vụ Phone
1 AD CHI NGUYEN ZALO CHI NGUYEN Quản trị, code, mua bán like và sub 098943114938
2 ADmin Thuy Linh Quản trị 0166xxxxx
3 ADmin kakasi http://www.facebook.com/xxx test code,support 09xxxxx

Chú Ý: Nếu không đủ điều kiện trên , hệ thông sẽ không chay auto like được.

Xem video hương dẫn Play